روسای مرکز از ابتدا تا کنون
نام و نام خانوادگی
 دوره مسئولیت
(ریاست/سرپرستی)
 
 آقای دکتر مصطفی کوهی
 1365
 آقای دکتر سید احمد اصغر زاده 1367
 آقای دکتر علی رضا جوادی 1367
 آقای دکتر عباس یوسف نژاد کمال1367-1368
  آقای مهندس سلیمان کیومرثی 1368-1369
 آقای دکتر علی اکبر اخوان 1372
  آقای دکتر مصطفی کوهی 1372-1373
آقای دکتر عباس یوسف نژاد کمال1373-1377
  آقای دکتر مجید رضا شیخ رضایی
 1377-1380
  آقای دکتر سبحان بهرامی
 1380-1381
 آقای دکتر فرهنگ بابا محمودی 1381-1383
  آقای دکتر احمد علی صادقیان
 1383-1384
  آقای دکتر محمد مهدی ناصحی
 1384-1385
   آقای دکتر سبحان بهرامی   1385-1388
  آقای دکتر محمد مهدی ناصحی 1388-1389
  آقای دکتر حسین جلاهی 1389-1390
  آقای دکتر حسین آزاده
 1390-1391
  آقای دکتر محمد رضا میرزایی
 1391-1392
  آقای دکتر محسن اعرابی
1392-1398
  آقای دکتر حسین رنجبران
 1398
  آقای دکتر حامد روحانی زاده
 1398-1399
  آقای دکتر قاسم اویس
 1399 تا کنون
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/04
تعداد بازدید:
1451
  
تغییر سایز متن
تغییر رنگ
Powered by DorsaPortal