معاونت بهداشتی
۱۴۰۰ شنبه ۳ مهر
محصولات غذایی غیر مجاز
 بخش اطلاع رساني در خصوص كالاهاي مجاز و غير مجاز خوراكي و آشاميدني(محصولات غذايي)
 
  اسلايد 23 گروه از كالاها و اقدامات آسيب رسان به سلامت (نسخه سال1397)
سايت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

 شيوه تشخيص كالاهاي سلامت محور مجاز از محصولات تقلبي و قاچاق  سامانه ثبت و پيگيري گزارشات مردمي  مبارزه با قاچاق كالاهاي سلامت محور در استان مازندران 
رديف نام واحد و نام محصول غير مجاز  نام تجاري مشخصات محصول فاقد/تعليق/ابطال/جعل پروانه ساخت /كدبهداشتي/مجوز ورود(شماره)مستندات
 1آب آشاميدني آناسو  آدرس: ياسوج-سي سختجعل شماره پروانه ساخت جعلي 44/11273با توجه به نامه شماره 306/237مورخه 98/2/4 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
 2آلوچه فراوري شده
گيلانديس ميشو
-
 جعلشماره پروانه ساخت جعلي  17/32516
با توجه به نامه شماره 306/237مورخه 98/2/4 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت 
 3 شكر برادران براهين
 - جعلشماره پروانه ساخت جعلي  21/15950
با توجه به نامه شماره 306/237مورخه 98/2/4 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
 4كشت و برداشت قائنات/عصاره زعفران
آريانا ARYANA
شهرستان قائنات- شهرك صنعتي قائنات
جعل
16/18713
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
5
ريحان خوراك پارسيان/آلو و لواشك
احسان
-
جعل 178146
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
6
آذين شوشتر/آبليمو از كنسانتره
سايدا

جعل 23/11016
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
7
آلوچه و لواشك
ميلاد

جعل -
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
8سبز گستر كوهستان/آلوچه
باغنار
آذربايجان شرقي
جعل 32/10179
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
9 آلوچه و لواشك
بيتاتك-راميلا
 تبريز- شبستر- شهرك صنعتي شند آباد
جعل 2585/77/21-9358/21
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
10 لواشك ميوه اي
پرهام
 تبريز- شبستر- شهرك صنعتي ملك زاده
جعل 
21/31850
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
 11صنايع غذايي ملس طلا/آلوچه و لواشك
ملس طلا
تبريز- شبستر- شهرك صنعتي شند آباد
 
 جعل
21/55704
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
12
نيكو شبنم كوهستان/مخلوط فراوري شده تمر هندي
 سون تبريز- شبستر- شهرك صنعتي مرند
 جعل
21/15991
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
13
عسل
نگار خوانسار
-
جعل 
15/92390
با توجه به نامه شماره 306/470مورخه 98/2/28 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
14
جوهر ليمو
طلاي سرخ
-
جعل 
 شماره پروانه ساخت جعلي 50/10178 كه مربوط به انواع عرقيات با نام تجاري نادر عطار شركت كشت و صنعت نادر مي باشد.
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
15
 مايع زعفران به سفرش شركت تعاوني كشت و برداشت قائنات
ATRINA
خراسان جنوبي، شهرستان قائنات، شهرك صنعتي قائنات
 جعل
 شماره پروانه ساخت جعلي 16/18713 كه مربوط به محصول نكتار انار گازدار با برند كاسل كارخانه كاسل نوش مي باشد.
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
16
 گلوكز مايع خوراكي پوشش خوراكي طعم دهنده وانيل استابيلايزر، پايدار كننده،تثبيت كننده، نوشيدني گرم
لابريت
 - جعل
 -با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
17
 آلوچه فراوري شده
كيميا ترش
-
 جعل
شماره پروانه ساخت جعلي 12/44516
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
18
 خرماي صادراتي خاصويي
ژيوان
-
 جعل
 شماره پروانه ساخت جعلي 19/103343
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
19
 فراورده حجيم شده برپاياه سيب زميني
شيشميز
-
 جعل
شماره ظرفيت خالي 1167/ظ/12
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
20
 ساندويج كالباس
مهربانو
 -  جعل شماره پروانه ساخت جعلي 31/17163
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
21
 گلابكره بار
 آدرس: كيلومتر 15 جاده قمصر، روستاي بيدگل، فاز 3، شركت گلاب كره بار
  جعل شماره پروانه بهداشتي ساخت جعلي:27/65765
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
22
رشته آشي
سه گل شهريار سبز
 آدرس:رباط كريم، كمربندي يادگار امام، شهرك اصغر آباد، روبروي منبع آب
  جعل شماره پروانه ساخت جعلي: 56/1008.1
 با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
23
 دوغ سنتي گاوميش سراب
سراب
 آدرس:سراب، خ امام،اسعدي، پلاك 66
 فاقد-
با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
24
آلوچه و لواشك
سيب ترش
 صنايع غذايي سيب ترش.آدرس:شبستر، ملك زاده
درج نشده است
شماره پروانه بهره برداري 1/5/2450/د
 با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
25
عسل
ملكه
-
  جعل -
 با توجه به نامه شماره 306/152مورخه 98/01/27 مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت
26
      
 
1398/03/07
Powered by DorsaPortal