معاونت بهداشتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
شبكه هاي بهداشت و درمان شهرستان ها

برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي :

· هدف:

E ا فزايش آگاهي جامعه و بويژه سالمندان نسبت به فرآيند پيري و ابزار غلبه برعوامل ايجاد كننده آسيب ها و معلوليت ها

E افزايش آگاهي جامعه نسبت به حفظ احترام و شأن و حرمت سالمندان و حفظ موقعيت و جايگاه سالمند در خانواده و جامعه

· اقدامات ضروري :

E آ موزش كاركنان زير مجموعه شبكه بهداشت و درمان ( مسئولين ، پزشكان ، كارشناسان و كاردان ها ، بهورزان )

E آموزش جامعه ( خانواده ها ، دانش آموزان ، سالمندان ، رابطين بهداشتي )

E آموزش كاركنان ساير ادارات و سازمان هاي مرتبط با سالمندان (بهزيستي ، كميته امداد ، مراكز نگهداري سالمندان ، سازمان هاي بازنشستگي ، نيروهاي انتظامي و مسلح و ......)

E نظارت كيفي از چگونگي اجراي برنامه هاي آموزشي

1- 3- برنامه ريزي و اجراي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي :

· هدف:

كاهش عوارض و ناتواني هاي ناشي از بيماري هاي دوران سالمندي

· اقدامات ضروري :

E تامين نيروي انساني (پزشك،رده مياني،بهورز) و تجهيزات مورد نياز جهت ارائه خدمات مراقبتي به سالمندان تحت پوشش

E برگزاري دوره هاي آموزشي و بازآموزي چگونگي مراقبت سالمندان براي پزشكان،كارشناسان و كاردان ها و بهورزان جهت افزايش دانش و مهارت ارائه دهندگان خدمت

E ارائه خدمات مراقبتي براي كليه سالمندان تحت پوشش شبكه بهداشت درمان و پزشك خانواده شهري و روستايي

E هماهنگي درون سازماني جهت سهولت ارائه خدمات پاراكلينيك و تخصصي به سالمندان ارجاع شده

E هماهنگي هاي برون سازماني جهت ارائه خدمات مراقبتي ،پاراكلينيك و تخصصي به سالمندان در سازمان هاي مربوطه بر اساس پروتكل هاي كشوري وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي.

E نظارت كيفي از چگونگي اجراي برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي .

2- 3- هماهنگي برون سازماني با ادارات و سازمان هاي مرتبط :

تشكيل « كميته راهبردي ساماندهي سالمندان » شهرستان

· هدف:

فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمندان در جامعه

تامين حداقل نياز هاي اساسي و رفاهي سالمندان

فراهم ساختن امكان مشاركت سالمندان در انجمن ها و موسسات غيردولتي

فراهم نمودن زير ساخت هاي مناسب شهري براي ايجاد شهر دوستدار سالمند

· تشكيلات كارگروه سلامت سالمندان شهرستان

رئيس :

مدير شبكه بهداشت و درمان / رئيس مركز بهداشت شهرستان

دبير :

كارشناس مسئول بهداشت خانواده شهرستان

اعضا :

E فرماندار محترم شهرستان

E رئيس محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي

E رئيس محترم مسكن و شهرسازي

E رئيس محترم امور اقتصادي و دارايي

E رئيس محترم اداره آموزش و پرورش

E رئيس محترم اداره تربيت بدني

E رئيس محترم سازمان بهزيستي

E فرمانده محترم سازمان نيروهاي مسلح

E رئيس محترم سازمان تأمين اجتماعي‌

E رئيس محترم كميته امداد امام خميني (ره‌)

E رئيس محترم بيمه سلامت ايرانيان

E رئيس محترم سازمان بازنشستگي

· ساير اعضاي كميته بنا به ضرورت:

E نماينده محترم شوراي اسلامي شهرستان

E شهردارمحترم شهرستان

E مسئول محترم خانه خيرين سلامت

E رئيس محترم بنيادشهيد

E رئيس محترم سازمان نظام پزشكي

E رئيس محترم هلال احمر

E نماينده محترم حوزه علميه

E يكي از NGOهاي فعال در امور سالمندان به انتخاب و معرفي مدير شبكه

E ثبت احوال شهرستان

E ساير افراد بنا بر نظر و نياز شبكه

· اقدامات ضروري :

E شناسايي ذينفعان برون سازماني برنامه ( سازمان بهزيستي ، اداره تربيت بدني ، شهرداري و شوراهاي شهري ، سازمان هاي بيمه گر ، نهضت سوادآموزي، كميته امداد امام خميني، سازمان هلال احمر ، كانون بازنشستگان ، نيروهاي انتظامي ،NGO ها و .....) و صدور ابلاغ براي ايشان

E ساماندهي و تشكيل كارگروه سلامت سالمندان شهرستان جهت برقراري ارتباط و هماهنگي بيشتر براي بهبود كيفيت اجراي برنامه هاي سلامت سالمندان :

بيمه گري سالمندان نيازمند و تحت پوشش قرار دادن سالمندان زير خط فقر ،

ارجاع سالمندان نيازمند جهت دريافت كمك هاي درماني و توانبخشي و اقتصادي،

فرهنگ سازي شيوه زندگي سالم براي سالمندان و آموزش سالمندان تحت پوشش سازمان ها و جلب همكاري و مشاركت در تهيه و چاپ كتب و مطالب آموزشي ويژه سالمندان،

همكاري سازمان هاي مختلف در مراقبت سالمندان تحت پوشش بر اساس دستورالعمل هاي دفتر سلامت.

برنامه ريزي برنامه هاي رفاهي و تفريحي براي سالمندان در هفته سلامت سالمندان .

برنامه ريزي جهت اصلاح زير ساخت ها و سالم سازي شهر در راستاي احداث شهر دوستدار سالمند .

برنامه ريزي جهت ايجاد امكانات رفاهي و بهداشتي در راستاي طرح تكريم سالمندان.

E هماهنگي با بيمارستان ها ، مراكز خدمات پاراكلينيك و كلينيك هاي تخصصي تحت پوشش شبكه و همچنين ساير سازمان ها جهت سهولت پذيرش سالمندان ارجاع شده در برنامه مراقبت هاي ادغام يافته سالمندي براي دريافت خدمات تخصصي و پاراكلينيك.

1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal