معاونت بهداشتی
۱۳۹۷ پنج شنبه ۴ بهمن
معرفي برنامه ترويج تغذيه با شيرمادر

 

به لحاظ مزاياي بي نظير بهداشتي ، تغذيه اي ، ايمنولوژيكي، رواني عاطفي و اقتصادي تغذيه با شيرمادر ، اولين گامهاي اين برنامه كه از سال1365 برداشته شده بود، از سال 1370 همزمان با نهضت جهاني ترويج تغذيه باشيرمادر براي اجرا در كشور مدون گرديد.

هدف :

هدف از اجراي برنامه ترويج تغذيه با شير مادر تغذيه انحصاري كودكان با شير مادر در 6 ماه اول زندگي و تداوم شير مادر همراه با غذاهاي كمكي تا پايان 2 سالگي است و فقط در موارد معدودي كه شيرخواران به دلايلي از شير مادر محروم مي شوند، تغذيه مصنوعي توصيه مي شود.

استراتژي ها :

1-    ارتقاء آگاهي كاركنان بهداشتي درماني

2-   راه اندازي بيمارستانهاي دوستداركودك

3- حمايت از مادران شيرده

4-   ارتقاء آگاهي خانواده ها وجامعه

 

درراستاي تداوم برنامه ، فعاليتهاي آموزشي ، حمايتي و خدماتي زيرمي بايست تقويت واجرا گردد:

1-آموزش كاركنان:

 كاركنان بهداشتي درماني مي بايست دوره 18 ساعته استاندارد تغذيه با شير مادر را ببينند. اين دوره براي پزشكان و متخصصين 36 ساعته است كه توسط دانشگاههاي علوم پزشكي كشور برگزار مي گردد. گذراندن دوره مشاوره شيردهي به منظور كسب مهارتهاي لازم در برقراري ارتباط با مادران و حل مشكلات شيردهي نيز ضروري است و مي تواند راهگشاي بسياري از مشكلات فعلي مادران باشد. برگزاري دوره هاي باز آموزي بر حسب نياز سنجي آموزشي كاركنان بايد مورد توجه قرار گيرد.

 

2-اجراي قانون ترويج تغذيه با شير مادر:

 به منظور حمايت از مادران شاغل شيرده و بهره مندي از 6 ماه مرخصي زايمان يك ساعت مرخصي ساعتي روزانه و امنيت شغلي لازم است قانون ترويج تغذيه با شير مادر تقويت شود و بر اجراي آن توسط كميته هاي مربوطه دانشگاهي نظارت بعمل آيد.

 

3-اجراي اقدامات دهگانه در بيمارستانهاي دوستدار كودك و بخشهاي اطفال:

" اقدامات دهگانه" بعنوان معيارهاي جهاني براي شروع موفق شيردهي در بخشهاي زنان وزايمان بيمارستانهاوزايشگاهها ازسوي سازمان جهاني بهداشت و يونيسف اعلام شد ومتعاقب آن راه اندازي بيمارستانهاي دوستداركودك دركشورما ازسال71 آغاز شد و اولين بيمارستانها با گذراندن آموزشهاي لازم به اجراي 10 اقدام پرداختند ولوح دوستداركودك را دريافت نمودند.

 شواهد و مدارك از سراسر جهان حاكي از آن است كه اجراي 10 اقدام در بيمارستانها نقش كليدي در شروع موفق    شيردهي دارد كه تاثير بسزايي بر تداوم شيردهي نيز دارا است. تماس اوليه پوست با پوست و مكيدن پستان ظرف يك ساعت اول تولد نقش مهمي در حفظ رفتار مادر و تقويت روابط عاطفي مادر و نوزاد، فعاليت رحم و كاهش خونريزي مادر، دماي بالاتر نوزاد، ميزان بالاتر قند خون نوزاد و گريه كمتر او دارد. مادر و نوزاد بايد در طول شبانه روز هم اتاق باشند. خطر جدايي مادر و نوزاد و نگهداري نوزادان در نرسري در اوايل قرن بيستم، عفونت مقطعي، اپيدمي هاي اسهال و بيماري پوستي استافيلوكوك در ميان نوزادان بود و اجراي هم اتاقي مادر و نوزاد منجر به كاهش عفونت شد. نقش بيمارستان در حمايت از مادران نيز مهم است. تركيبي از حمايت در دوران بارداري ، در بيمارستان و پس از ترخيص اثر تشديد كننده دارد.

دستورالعمل تداوم تغذيه با شيرمادربراي كودكان بستري دربيمارستانها وبخشهاي كودكان و NICUبه منظور تقويت وتداوم برنامه مورد بازنگري قرارگرفت وبا 10 اقدام بخشهاي زنان وزايمان ادغام شد وسيستم پايش و ارزيا بي مجدد آن طراحي و در اختيار دانشگاههاي علوم پزشكي كشور قرارگرفت.

 

 

 

4-پايش و ارزيابي مجدد بيمارستانهاي دوستدار كودك :

به منظور جلوگيري از افت كيفيت برنامه در بيمارستانها پس از دريافت لوح دوستداركودك ، سيستم پايش وارزيابي مجدد بيمارستانها بعنوان معيارهاي جهاني طراحي شده است. درسال 1379دو مجموعه راهنماي پايش و ارزيابي مجدد تدوين وبه دانشگاهها ارسال گرديد. با توجه به بازنگري اقدامات دهگانه درسال83 مجموعه پايش و ارزيابي مجدد بيمارستانها نيز بازنگري شد كه با همكاري معاونين بهداشتي و درمان به اجرا در می آيد. با توجه به آخرین دستورالعملهای بین المللی بازنگری مجدد این دستورالعملها در سال 1388 مجددا در برنامه عملیاتی منظور گردیده است.

در حال حاضر پايش توسط خود بيمارستان با نظارت مركز بهداشت شهرستان وهمكاران حوزه معاونت درمان(واحد پرستاري يا مامايي) انجام مي شود . ارزيابي مجدد توسط مركز بهداشت استان با نظارت كميته دانشگاهي اجرا مي شود وچنانچه تعداد بيمارستانهاي شهرستانها زياد باشد ، اين وظيفه مي تواند به مركز بهداشت شهرستان محول شود.

 

5-آموزش مادران :

 آموزش مادران در مراكز بهداشتي درماني و خانه هاي بهداشت و بيمارستانهاي دوستدار كودك براي شروع موفق تغذيه با شير مادر و حفظ و تداوم آن ضروري است آموزش مادران باردار و آماده نمودن آنان براي شيردهي از بسياري از مشكلات بعدي آنان مي كاهد. پيگيري مادران در مراحل اوليه پس از زايمان، براي تداوم تغذيه با شير مادر دوران طلايي و كليدي محسوب مي شود، بخصوص مادران جوان و مادراني كه اولين فرزند خود را به دنيا آورده اند و از حمايت فرد حامي و مطلع در خانواده بهره مند نيستند، ممكن است با كوچكترين مشكلي به تغذيه مصنوعي روي آورند. پيگيري اين مادران و مشاوره مؤثر با آنان ضامن تغذيه موفق كودكا نشان با شير مادر خواهد بود.

 

كميته هاي دانشگاهي ترويج تغذيه باشيرمادر و هسته هاي آموزشي مي بايست تقويت شوند وپيگير وناظر اجراي برنامه در استانها باشند
1394/07/12
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal